Elog Express - Cung cấp giải pháp và Dịch Vụ Vận Chuyển Nội Địa, Quốc Tế 2 chiều giá rẻ và uy tín nhất hiện nay... Là tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực: Vận chuyển Quốc tế, Vận chuyển nội địa Việt Nam, Vận chuyển nội địa Đài Loan, Sàn thương mại điện tử, Dịch vụ Logistic.
Trụ sở chính: BT6-01 KBT Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội,
Email: contact@eloggroup.com
Hotline: 0979 116 893
Website: elogexpress.com/
Xem thêm: linkedin.com/in/elogexpresscom

Mastodon for Liberals

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!